onsdag 24 februari 2016

19 år som ordförande!I samband med årsmötet den 21 februari avtackades Catharina Palmer, vår ordförande under 19 år. Vi riktar ett varmt tack till Catharina för det engagemang och arbete hon har lagt ner i föreningen under dessa år och för den gedigna kunskap hon delat med sig av, kunskap som vi hoppas att hon även fortsättningsvis kommer att bidra med.


På nedre bilden syns även Eva Johnson, till vänster, och Monica Norberg, till höger, som också lämnade sina styrelseuppdrag. Tack också till er! Vi hälsar i stället tre nya styrelsemedlemmar välkomna, Per-Åke Forsgren, Stina Linderholm och Birgitta Pyyluoma.