onsdag 4 april 2018

Så beskär man ett äppelträdEn gråmulen marslördag samlades ett gäng tappra trädgårdsvänner för att lära sig en del om fruktträdsbeskärningens ädla konst. Pedagogisk instruktör var Per-Åke Forsgren.


På ett lättfattligt och tydligt sätt förklarade Per-Åke grunderna för beskärning genom att ta sig an ett cirka 15 år gammalt äppelträd i en trädgård i Adolfsberg.
Åhörarna var mycket intresserade och ställde många frågor av karaktären Hur? Var? och Varför? 


Som den professionella och mycket kunnige trädbeskärare Per-Åke är, lämnade han förstås ingen fråga obesvarad.


Vi provade sedan själva på avklippta grenar att hålla sekatören på rätt sätt och lägga snittet efter konstens alla regler. 

Det är många beslut att ta för att beskära lagom mycket eller lite för att få ett träd som både ger frukt, mår bra och har en balans i sitt utseende. Vårkylan gjorde sig gällande och Per-Åke fick ensam  fortsätta sitt arbete med att färdigställa årets beskärning av äppelträdet. Vi säger stort tack för en lärorik och trevlig förmiddag.