onsdag 18 juli 2018

 Hälsoträdgården på Kvinnersta


En vacker högsommarkväll i juli besökte vi Hälsoträdgården på Kvinnersta för att få ta del av hur man arbetar där och få kunskap om vad en hälsoträdgård egentligen är. Lisa Jansson, hälsopedagog, och Tina Nielsen, trädgårdsmästare, tog emot och informerade på ett mycket trevligt sätt om sitt arbete. Det gick inte att ta miste på att de kände engagemang och stolthet över "sin" hälsoträdgård.


Lisa till vänster och Tina till höger
Endast två år har gått sedan det hela startade och det imponerade på oss att man hunnit med så mycket på så kort tid. Hela verksamheten är mycket genomtänkt och ambitiöst upplagt, både när det gäller hälsoarbetet och trädgården.

Detta är en kommunal verksamhet inom sektorn arbetsmarknad och vuxenutbildning. Syftet med verksamheten är att deltagarna, som nu åtnjuter försörjningsstöd, så småningom ska klara egen försörjning genom att återfå långvarig friskhet. Det kan till exempel vara smärta, stressyndrom och psykiska besvär som ligger bakom varför man för tillfället inte klarar det.


Skön plats för hälsosamtal
Några av kvällens besökare "känner in" platsen.
Lisa berättade om sitt arbete med fysisk och mental hälsa, där varje deltagare har en egen plan.

Viktiga är startsamtalen som utmynnar i en hälsoprofil där den fysiska hälsan mäts genom TIPPA-tester och den psykiska genom frågeställningar. Varje deltagare för också loggbok för att kunna följa sin egen utveckling. Varje dag innehåller fysiska träningspass i form av till exempel promenader, aktiviteter i träningslokal, yoga och arbete i trädgården eller växthusen.


Det finns många olika aktiviteter kopplade till verksamheten men för kvällen var det huvudsakligen den trädgårdsinriktade som vi fick ta del av. Kopplat till trädgårdsarbetet ägnar man sig också åt hantverk av olika slag, vilket vi kunde se prov på vid vår rundvandring.

Välförsett "pysselrum"
Efter en titt i växthusen och träningslokalen började sedan vår rundvandring i trädgården.
Milda, lugna färger
Färgstarka växter
Den första planteringen bestod av lugna färger för en rofylld känsla.

Nästa del hade i stället mycket färgprakt.

Tredje planteringen var ägnad åt fjärils- och insektsväxter men också åt deltagarnas kreativa initiativ. Tina berättade att det ofta dök upp små "installationer" mitt bland växterna.Som avslutning besökte vi köksträdgården som huvudsakligen var placerad i odlingslådor. Och, oj vad grönsakerna frodades! En och annan av oss var nog lätt avundsjuk samtidigt som vi fick upp ögonen för nya sorter att odla själva. Det provsmakades friskt på ärter, hallon med mera.


När vi kom till plantan här till höger var det ingen av oss som kände igen växten. Det visade sig vara kikärt.
Vi avslutar med en bild på den hemmatillverkade pelargontrappan och sänder ett stort TACK till Lisa och Tina för en mycket intressant och inspirerande kväll. Vi önskar er lycka till med ert fortsatta, viktiga arbete!