fredag 15 mars 2019

 "Jord i kruka och trädgård"


Så lydde rubriken på föredraget som följde på årsmötet den 10 mars. Tom Ericsson, forskare och lärare från SLU redde ut begreppen runt det svåra ämnet Jord. Och visst var hans budskap klart och tydligt: Vi blir lurade av jordfabrikanterna, vi behöver inte alla dessa specialjordar.


En känd jordfabrikants sortiment av specialjordar.
Tom Ericsson


I sitt arbete på SLU har Tom gjort många experiment med olika jordar och typer av näring. Slutsatsen är att själva substratet man odlar i spelar mindre roll. Det viktiga är strukturen. Sedan är tillförseln av näring det som avgör resultatet.

Det går därför utmärkt att köpa en billig jord och sedan själv tillsätta näring. Alla växter behöver samma ämnen och samma balans mellan dem.

Ett enda gödselmedel och gröna fingrar är alltså allt som behövs för ett lyckat odlande.Här har solrosor odlats i samma jord där den ena har fått näring och inte den andra. De flesta specialjordar har tillsatt näring som växten snart äter upp. Får de sedan ingen ny näring börjar bladen gulna.


När det gäller PH-värde har det också visat sig att alla växter mår bra av att odlas i ett PH mellan 5 - 6. Sedan är vissa växter tolerantare mot surare jordar och andra mot mer basiska. Högre eller lägre PH-värde har den betydelsen att vissa mineral inte blir åtkomliga för växterna.


 
Vad ska vi då använda för gödning i kruka respektive trädgård? En vanlig krukväxtnäring kan tillsättas med ett eller ett par kryddmått per liter vatten vid varje vattning av krukor inne och ute.

I trädgården föreslås organisk gödning. Trädgård- och kökskompost liksom stallgödsel är bra. Utspädd urin, så kallat guldvatten, är också mycket näringsrikt. Att använda biokol med tillsatt kompost och makadam ser ut att bli framtidens melodi då biokolet bryts ner mycket långsamt.Den som vill läsa mer om Toms intressanta tankar om jord kan söka upp hans reportage i Hemträdgården nr 2, 2009 och nr 6, 2010.

Tack Tom för ett mycket intressant föredrag!

Som vanligt hade vi lotteri där vi tackar medlemmar, Blomsterlandet och Trädgårdsväxter AB för skänkta vinster.

Fika blev det förstås också och vi tackar Mona Karlsson för mycket gott kaffebröd.Fullsatt lokal under föredraget

PS Det finns möjlighet för den som önskar att lämna kommentar här nedanför. Klicka på pennan.

 God uppslutning av medlemmar på årsmötet den 10 mars

 

Ordförande Per-Åke Forsgren inledde årsmötet

Årets årsmöte klarades sedan som vanligt av snabbt och smidigt med Åke Jöneby vid ordförandeklubban. Eller klubba och klubba? I brist på sådan fick en trädgårdshacka vikariera, vilket ju kändes mycket passande med tanke på sammanhanget.

Nyheter för i år är att ett Familjemedlemskap införs av vårt riksförbund. Det går inte längre att stå flera personer på samma medlemskap, utan anmäld familjemedlem på samma adress som huvudmedlem blir fullvärdig medlem med eget medlemsnummer, medlemskort och försäkring. Däremot får man inte eget exemplar av tidningen Hemträdgården. 2020 inför förbundet en kostnad på 20 kr och vi lägger till 20 kr, Familjemedlemskap kommer alltså att kosta 40 kr från 2020. I år är det gratis. Anmäl gärna familjemedlemskap via vår epost.

Med anledning av detta behöver våra stadgar förnyas. Detta sker vid två möten, årsmötet och föreningsmötet 7 april. Vi passar då också på att 2020 helt ta bort suppleanter och ersätta dem med två ordinarie ledamöter, inalles sju stycken. Angående förändringar i styrelsen, se vidare på styrelsesidan.


En fin bok lottades ut bland de som deltog i årsmötet. Efter avtackningar var det dags för fika och föredrag.