Styrelsen

Styrelsen för Adolfsbergs Trädgårdsförening 2020

 

Styrelsen

Ordförande
Per-Åke Forsgren
forsgrens@bredband.net

Sekreterare
Eva Lindberg
adolfsbergstradgardsforening@gmail.com

Kassör
Marcia Gerhardsson
adolfsbergstradgardsforening@gmail.com

Ledamöter
Anita Axelsson
Brita Lindstrand
Peter Andersson
Birgitta Rimsten


Valberedning

Britt Billingmark
Gertrud Angergård


Revisorer

Revisor
Inga-Lill Zakariasen

Revisorsuppleant
Inga-Britt Malm